Każda hala przemysłowa lub produkcyjna narażona jest na uszkodzenie. Mowa tu przede wszystkim o powstaniu mikropęknięć, naruszeniu konstrukcji, a także o pojawieniu się korozji. Niezwykle ważne jest, aby wszelkie tego typu usterki i ubytki wykrywane były jak najszybciej. Do tego celu służą właśnie badania nieniszczące NDT. Na czym dokładnie one polegają, kiedy powinny być wykonywane i jakie korzyści się z nimi wiążą?

Na czym polegają badania nieniszczące?

Badania nieniszczące NDT (z ang. non destructive testing) przeprowadzane są na elementach metalowych konstrukcji oraz na urządzeniach przemysłowych. Celem badań jest wykrycie wszelkich wad, usterek i ubytków. To, co charakteryzuje badania nieniszczące to wykorzystanie technologii nieingerującej w strukturę materiału. Innymi słowy, w wyniku przeprowadzonego badania nie dochodzi do żadnych zmian w konstrukcji elementów, które są poddane badaniu. Systematyczne wykonywanie badań nieniszczących NDT jest niezwykle ważne. Każde bowiem pęknięcie czy ubytek w strukturze metalu mogą doprowadzić do uszkodzenia całej konstrukcji.

W jakim celu wykonuje się badania nieniszczące?

Celem badań nieniszczących jest szybkie i skuteczne wykrycie wszelkich wad w konstrukcjach metalowych i urządzeń przemysłowych. W wyniku badania możliwa jest ocena trwałości materiału oraz jego dalszej przydatności. Dzięki temu przeprowadzić można niezbędne prace naprawcze, zanim uszkodzenia staną się jeszcze większe i niebezpieczne. Im większe wady i uszkodzenia, tym większe koszty ich naprawy. Dlatego tak istotne jest, aby badania nieniszczące NDT przeprowadzane były systematycznie.

Jakie wyróżnia się rodzaje badań nieniszczących?

Warto podkreślić, że wyróżnia się kilka rodzajów badań nieniszczących. Wśród nich wymienić można:

 • badania radiograficzne RT, 
 • badania ultradźwiękowe UT,
 • ultradźwiękowe badania szczelności TT,
 • ultradźwiękowe badania grubości UTT/UTM,
 • badania magnetyczno-proszkowe MT,
 • badania penetracyjne PT,
 • badania wizualne VT,
 • badania identyfikacji materiału PMI,
 • badania twardości HT,
 • badania prądami wirowymi ET,
 • pomiary zawartości ferrytu FT,
 • oraz badania szczelności LT.
Czytaj również:   Jak wybrać najlepsze talerze obiadowe?

Tak szeroki zakres metod pozwala na przeprowadzenie bardzo szczegółowych badań każdego obiektu. Często w celu pozyskania jeszcze dokładniejszych wyników stosuje się kilka metod badawczych jednocześnie. Wszystko zależy od konkretnego przedmiotu badania.

Jakie korzyści wiążą się z badaniami nieniszczącymi?

Jak można się domyślić, regularne przeprowadzanie badań nieniszczących konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych wiąże się z wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim badania NDT dają możliwość bardzo szybkiego wykrycia wszelkich uszkodzeń. To z kolei pozwala uniknąć niemałych kosztów związanych z ewentualną awarią konstrukcji lub maszyn, do której mogłoby dojść bez wcześniejszego wykrycia uszkodzenia. Badania NDT pozwalają również na uzyskanie bardzo dokładnego opisu parametrów materiału. Mowa tu w szczególności o jego grubości, składzie oraz gęstości. Nie można nie wspomnieć jeszcze o tym, że dzięki badaniom nieniszczącym można mieć pewność, że wszyscy pracownicy pracują w warunkach bezpiecznych.

Sprawdź też: badania nieniszczące Gdańsk

Komu zlecić badania nieniszczące?

Badania nieniszczące muszą być wykonane przez specjalizującą się w tym zakresie firmę. Dobrym przykładem jest tu firma Navitest, która posiada ogromne doświadczenie w realizacji badań NDT. Firma zatrudnia specjalistów i ekspertów posiadających wymagane certyfikaty UDT, co daje pewność tego, że badania przeprowadzone zostaną w sposób właściwy, a uzyskane wyniki są prawidłowe. Oczywiście firma Navitest dysponuje także specjalistycznych sprzętem, bez którego wykonanie badań byłoby niemożliwe.